KONCEPCJE „SMART VILLAGE” – POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI SWOJEGO OTOCZENIA

KONCEPCJE „SMART VILLAGE” – POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI SWOJEGO OTOCZENIA

Koncepcja inteligentnej wioski („smart village”) to odpowiedź na problemy współczesnych wsi – depopulację, starzejące się społeczeństwo, niedoinwestowanie, wyludnienie, przepaść cyfrową, czy niewystarczającą liczbę ofert pracy. Istotą są innowacyjne działania, kreowane przez społeczność. Promowanie inteligentnych wsi i oferowanie im wsparcia jest istotnym

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „Zrównoważony rozwój lokalnych społeczności”

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „Zrównoważony rozwój lokalnych społeczności”

Zapraszamy na inspirującą konferencję dedykowaną organizacjom pozarządowym, instytucjom oraz aktywnym mieszkańcom naszego obszaru. Podczas wydarzenia omówimy nowe strategie działań, dzieląc się praktycznymi wskazówkami m.in. dotyczącymi zarządzania, finansowania, komunikacji oraz budowania społeczności. Doświadczeni prelegenci podzielą się swoją wiedzą, inspirując do skuteczniejszego